HABERLER

08.03.2022

KGP Eğitim Seminerleri

Rize Belediyesi’nin kapasite güçlendirmesi için planlanan 19 eğitimden 14’ü tamamlanmıştır.

Rize Belediyesi'nin kapasite güçlendirmesi için planlanan 19 eğitimden;

 • Eğitim Semineri No.01: PUB Rol ve Sorumlulukları
 • Eğitim Semineri No.02: Uluslararası Su Birliği (IWA) Metodu ile Su Dengesinin Hazırlanması
 • Eğitim Semineri No.03: Yerinde Kayıp-Kaçak Tespit Çalışmaları
 • Eğitim Semineri No.04: Uzun Vadeli Su Kayıp Kaçakları Azaltma Programı
 • Eğitim Semineri No.05Akıllı Altyapı Şebekeleri İşletme ve Yönetim Sistemleri
 • Eğitim Semineri No.06: FIDIC’e Giriş ve Uluslararası Sözleşme Yönetimi
 • Eğitim Semineri No.07: İnşaat Sırasında İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetimi
 • Eğitim Semineri No.08: Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Müşteri Yönetimi
 • Eğitim Semineri No.09: Proje Döngü Yönetimi
 • Eğitim Semineri No.10: Su Kaynakları Açısından İklim Değişikliği ile Mücadele
 • Eğitim Semineri No.11: Uluslararası Muhasebe Standartları – Ring-Fenced Muhasebe Sistemi
 • Eğitim Semineri No.12ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Eğitim Semineri No.13: İçmesuyu Temin Sistemi ve Şebekesi İşletme ve Bakımı & Atıksu Şebekesi İşletme ve Bakımı
 • Eğitim Semineri No.14: Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi (SÇD)

olmak üzere 14 eğitim tamamlanmıştır.