Projenin toplam bütçesi yaklaşık 20 milyon Avro olup % 85’i Avrupa Birliği, % 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, % 9’u Rize Belediyesi tarafından finanse edilmektedir.

PROJE HAKKINDA

RİZE’YE ATIK SU
ARITMA TESİSİ KURULUYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi tarafından tasarlanıp hayata geçirilen, Rize Atık Su Projesi ile Rize yemyeşil doğasını artık daha iyi koruyor ve geleceğine sahip çıkıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen projeyle kurulacak Rize Atık Su Arıtma Tesisi inşa edilecek.

Rize Atık Su Toplama Sistemi'nin Mart 2023, Atıksu Arıtma Tesisi’nin Temmuz 2023 tarihinde işletmeye alınmasıyla, atık sularımız Karadeniz’e artık mevzuat standartlarında arıtılarak deşarj edilecektir.

Bu kıymetli yatırım, hem halkımız ve gelecek nesillerimizin sağlığının korunmasına hem de şehrimizin zengin ekosisteminin yararına büyük katkı sağlayacaktır.

Proje üç sözleşmenin yürütülmesi ile hayata geçirilecektir:

 
1

TEKNİK DESTEK VE KONTROLÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ

Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmet Sözleşmesi kapsamında, Bileşen A ve Bileşen B olmak üzere iki bileşen altında şu çalışmalar gerçekleştirilecektir:

A Rize Belediyesi/Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Proje Uygulama Birimi (PUB) için Teknik Destek ve Kapasite Güçlendirme Programı

B Rize Atık Su Arıtma Tesisi ve Atık Su Toplama Sistemi yapım işlerinin kontrolörlüğü

 
2

RİZE ATIK SU TOPLAMA SİSTEMİ YAPIM SÖZLEŞMESİ

Rize Atık Su Toplama Sistemi Yapım Sözleşmesi kapsamında, yaklaşık 20 km atık su toplama hattı yapımı, 1,5 km özel geçiş menfezi, 3 km terfi hattı ve yapısı, 3 yeni terfi istasyonu, yaklaşık 500 manhol ve terfi istasyonları için otomasyon sistemi yapım işi gerçekleştirilecektir.

 
3

RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPIM SÖZLEŞMESİ

Rize Atık Su Arıtma Tesisi Yapım Sözleşmesi kapsamında 30,403 m3/gün kapasiteli fiziksel, kimyasal ve biyolojik su arıtma üniteleri, çamur kurutma üniteleri, koku giderici üniteyi de çer,en atık su arıtma tesisi yapım işi gerçekleştirilecektir.